Setup Menus in Admin Panel

Εισαγωγικό Σημείωμα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕDUCATE ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΟΥ

Αγαπητοί/ές αναγνώστες/στριες,

Εκ μέρους όλων των μελών του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο “Ενίσχυση της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας και της Γνωστικής Ενεργοποίησης των Μαθητών στα Μαθηματικά Μέσω της Στήριξης της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών (EDUCATE)”, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο εκπαιδευτικό μας υλικό για εκπαιδευτικούς.

Το διακρατικό πρόγραμμα EDUCATE, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύει στη σύζευξη της γνωστικής ενεργοποίησης (δηλαδή, την ενασχόληση των μαθητών με έργα με μαθηματική πρόκληση) και της διαφοροποίησης, φιλοδοξώντας να προωθήσει και τις δύο πτυχές στο μάθημα των Μαθηματικών, παρέχοντας την κατάλληλη υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, δημιουργήσαμε αυτό το υλικό με πρόθεση να ενισχύσουμε αφενός τους εκπαιδευτικούς στο να εμπλέκουν όλους τους μαθητές τους σε έργα με μαθηματική πρόκληση και αφετέρου  και αφετέρου να ενισχύσουμε τους εκπαιδευτές εκπαιδευτικών να στηρίξουν παραγωγικά τους εκπαιδευτικούς στην προσπάθειά τους αυτή.

Για την ανάπτυξη, πιλοτική χρήση και τελειοποίηση αυτού του υλικού, καθώς και για τον σχεδιασμό μιας διαδικασίας επαγγελματικής ανάπτυξης κατά την οποία θα αξιοποιείται το εν λόγω υλικό, οργανισμοί από τις τέσσερις συμμετέχουσες Ευρωπαϊκές χώρες, Κύπρο, Ελλάδα, Ιρλανδία και Πορτογαλία, συνεργάστηκαν στενά. Πριν από την ανάπτυξη αυτού του υλικού, πραγματοποιήθηκε διεξοδική επισκόπηση της τρέχουσας βιβλιογραφίας καθώς και των Ευρωπαϊκών/διεθνών και εθνικών εγγράφων στις τέσσερις συμμετέχουσες χώρες (προσέγγιση από την κορυφή προς τη βάση). Επίσης, διερευνήθηκαν και αναλύθηκαν οι υπάρχουσες ανάγκες των εν ενεργεία και εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών στα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα των τεσσάρων συμμετεχουσών χωρών με σκοπό τον εντοπισμό των αναγκών, των προκλήσεων και των δυσκολιών τους όταν εφαρμόζουν γνωστικά απαιτητικά μαθηματικά έργα με όλους τους μαθητές τους, μέσα από παρατήρηση και ανάλυση μιας σειράς διδασκαλιών και συζητήσεων με εκπαιδευτικούς (προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή). Επιπλέον, λάβαμε ανατροφοδότηση τόσο από εν υπηρεσία εκπαιδευτικούς όσο και από επιθεωρητές, σχολικούς συμβούλους κ.ά. σχετικά με τη σαφήνεια, τη λογική, την εφαρμογή και τη χρησιμότητά των ενοτήτων, προκειμένου να τις βελτιώσουμε.

Το έργο γενικότερα και η παραγωγή αυτού του υλικού, ειδικότερα, δε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την υποστήριξη των εκπαιδευτικών που προσφέρθηκαν εθελοντικά να συμμετάσχουν στις διάφορες φάσεις του έργου, τους οποίους θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε που άνοιξαν τις τάξεις τους και μας επέτρεψαν να διερευνήσουμε τη διδασκαλία τους και να σκεφτούμε μαζί τους τις εγγενείς πολυπλοκότητες της εφαρμογής γνωστικά απαιτητικών μαθηματικών έργων με όλους τους μαθητές.

Σας καλούμε να εφαρμόσετε αυτό το υλικό είτε ατομικά είτε στο πλαίσιο Λεσχών Ανάλυσης Οπτικογραφημένων Διδασκαλιών. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα ή αν έχετε κάποιο σχόλιο αναφορικά με τη λογική, τις δραστηριότητες και τις δημοσιεύσεις του, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας http://www.ucy.ac.cy/educate/gr/  και εξερευνήστε την για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος και τα αποτελέσματά του. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε απευθείας με τους τοπικούς συντονιστές κάθε συμμετέχουσας χώρας:

  • Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύπρος, Δρ. Χαράλαμπος Γ. Χαραλάμπους, cycharal@ucy.ac.cy)
  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα, Καθηγήτρια Δέσποινα Πόταρη, dpotari@math.uoa.gr)
  • Marino Instituto of Education (Ιρλανδία, Δρ. Seán Delaney, delaney@mie.ie)
  • Instituto de Educação, Universidade de Lisboa (Πορτογαλία, καθηγητής João Pedro da Ponte, jpponte@ie.ulisboa.pt)

Εκ μέρους των μελών του προγράμματος EDUCATE,

Ο συντονιστής του έργου,

Δρ. Χαράλαμπος, Γ. Χαραλάμπους

Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης

Τμήμα Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

top